Προτείνετε το σε έναν φίλο

Μισθοδοσία

Το πρόγραμμα Union Μισθοδοσία είναι εύχρηστο και απαιτεί πολύ λίγο χρόνο εκμάθησης. Χωρίς καμία παραμετροποίηση μπορεί ακόμα και ο νέος χρήστης λογιστικών εφαρμογών να ξεκινήσει να εργάζεται. Η δομή του είναι τέτοια, ώστε όλες οι κινήσεις να γίνονται πολύ γρήγορα καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.
logo_union_misthodosia[1]

Χαρακτήρες που γράφηκαν: